hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 budú verejne prerokované dňa 6. októbra 2020 o 11,00 hod. v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.