hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rozhodnutie MŽP SR č. 7580/2021-4.1 zo dňa 31.05.2021

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 7580/2021-4.1 zo dňa 31.05.2021 podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov: rozhodnutie (PDF, 692 kB).