hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor

V zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona  informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor od rkm 79,635 (cestný most Preseľany) po odberný objekt rkm 80,500“