hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Revitalizácia centra obce Soblahov - stavebného objektu SO 301 Vodná stavba - regulácia potoka

Informácia pre verejnosť (PDF, 467 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 3,9 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 641 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).