hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Pravostranná ochranná hrádza pri vodnom toku Domanižanka, Zakvášov – Považská Bystrica

Informácia pre verejnosť (PDF, 209,4 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 13,4 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 2,8 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).