hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Obytný súbor BD Panoráma 6

Informácia o konaní podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31.12.2021:

Informácia pre verejnosť (PDF, 153 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 46 MB)

Odborné stanovisko (z technických príčin zverejnené na stránke OÚ)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice (odkaz)