hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nová expedícia – HYZA Topoľčany 1. a 2. etapa

v zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Nová expedícia – HYZA Topoľčany 1. a 2. etapa“.