hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lávka pro pĕší a cyklisty přes řeku Morava

Informácia pre verejnosť (PDF, 207 kB)

Projektová dokumentácia: 

- časť 1 (PDF, 262 kB),

- časť 2 (PDF, 524  kB),

- časť 3 (PDF, 387 kB),

- časť 4 (PDF, 153 kB),

- časť 5 (PDF, 188 kB),

- časť 6 (PDF, 241 kB),

Odborné stanovisko (PDF, 3 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava (odkaz).