hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Košice – Protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,990 – 31,550 (absolútny rkm 135,990 – 137,550)