hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kanalizácia Trenčín, m. č. Opatová, Predĺženie zberača BA, stoka BA 7-1 - rozhodnutie

Rozhodnutie (PDF, 173 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.