hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Hájske - ČOV, kanalizácia

v zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Hájske - ČOV, kanalizácia“.