hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dochladzovacie a zmiešavacie jazero pre termálne kúpalisko Podhájska

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Nitra, odborstarostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra