hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Areál KJG, a.s. Trenčianske Teplice I. etapa

Informácia pre verejnosť (PDF, 216,6 kB)

Projektová dokumentácia (ZIP, 5,7 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 1,1 MB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).