hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktualizácia informácie - Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027

Zmena termínu verejného prerokovania!

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 budú verejne prerokované dňa 8. októbra 2020 o 11,00 hod. v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a opatreniami účinnými od 1. októbra 2020 sa obmedzuje počet účastníkov verejného prerokovania na 40 osôb. Z uvedeného dôvodu žiadame o nahlásenie účasti v rozsahu: meno, priezvisko, organizácia/spoločnosť do 6. októbra 2020 do 12:00 hod. na adresu: barbora.varadyova@enviro.gov.sk. Každá organizácia/spoločnosť môže byť na verejnom prerokovaní zastúpená najviac jednou osobou. Nenahláseným účastníkom nezaručujeme možnosť vstupu na verejné prerokovanie. Z dôvodu obmedzenia počtu účastníkov bude možné povoliť vstup na verejné prerokovanie len prvým 40. nahláseným osobám. Po naplnení kapacity budú zvyšní záujemcovia o účasť na verejnom prerokovaní obratom informovaní o tejto skutočnosti.