Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie o odvolaní vo veci určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja Šamorín

15.08.2019

Zverejnenie rozhodnutia č. 3255/2019-4.1 zo dňa 15.08.2019