Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Zriadenie kvapkovej závlahy do založených ekologických orechových sadov“

08.01.2019

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_orech/Zriadenie%20kvapkovej%20zavlahy_orech_sady.rtf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_orech/VUVH_Stanovisko_orechove_sady.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/PD_cast_A_D.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_titulna%20strana.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_1.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_2.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_3.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_4.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_5.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_6.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_7.zip 

https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_nitra/uradna_tabula/zivotne/zavlaha_diakovce/pd/E_8.zip