Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Veľaty – Kanalizácia a ČOV““

19.03.2019

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/03_marec_2019/cov_velaty/infoPreVerejnostVelaty_kanal%20aCOV_(18.03.2019).pdf 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/03_marec_2019/cov_velaty/CD-Velaty-PDF.zip 

http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_kosice/uradnatabula/11_oszp/03_marec_2019/cov_velaty/Stanovisko_VUVH_Velaty_kanalizacia_a_COV_(18.03.2019).pdf