Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rybníky nad priehradou - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

27.03.2019

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko