Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rybníky nad priehradou - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

27.03.2019

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko