Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Plán likvidácie lomu + Dodatky“ v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhoma

02.04.2019

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/2q/informacia%20pre%20verejnost_PLL%20Zongor.pdf  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/o_zivot/2019/2q/VUVH_Stanovisko_PLL+Dodatky.pdf 

https://www.minv.sk/?Zongor