Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Hala Bratislava DC8 – Tomra – Etapa II.“

08.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/b_suhrnna-sprava.pdf 

/files/sekcia-vod/c03_koordinacni-situace.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf