Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Nový Svet na parc. č. 1672/1, k.ú. Nový svet“

01.04.2019

/files/sekcia-vod/informacia-podla-16.pdf 

/files/sekcia-vod/graficka_cast.pdf 

/files/sekcia-vod/textova_cast.pdf 

/files/sekcia-vod/vuvh.pdf