Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„České Brezovo, prívod vody z HLF“

20.03.2019