hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktualizácia 4.11.2021 - Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb pre potreby MŽP SR

Aktualizácia 4.11.2021

Verejný obstarávateľ na základe predloženej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk k zákazke – verejnému obstarávaniu, ktorého predmetom je „Zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb pre potreby MŽP SR“ zasiela nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1: Požadovaný program MŽP 2 a 5 už obsahuje v sebe 2 a 5 GB dát. Následne v tabuľke nižšie sa nachádzajú položky na nacenenie - Internet v mobile 2GB, 5GB a 10GB. Z uvedeného nám nie je jasné rozdelenie hlasových paušálov a duplicitné nacenenie Internetu v Mobile 2GB a 5GB, pokiaľ tieto už sú súčasťou samotných hlasových programov.

Odpoveď na otázku č. 1: V priloženej tabuľke prílohy č.1 výzvy položky 3 až 5, verejný obstarávateľ žiada o nacenenie internetu do mobilu o objemoch 2 GB, 5 GB, 10 GB (plnou rýchlosťou) nad rámec dát požadovaných v programoch MŽP2 a MŽP5. Ako dáta, ktoré môžu byť objednané po vyčerpaní dát z programov MŽP2 a MŽP5, z dôvodu obnovenia plnej rýchlosti pre jednotlivý objednaný objem dát. 


 

Zverejnené 28.10.2021

Prieskum trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)