Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Geneticky modifikované organizmy

Oznam pre verejnosť, 18.02.2010

18.02.2010 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posúdením ohlásenia začatia činnosti

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej kukurice NK603 do životného prostredia.

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 17773/2009-2.3-12-ZZP13 o súhlasoch na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaných hybridov kukuríc Bt11 × MIR604 × GA21 a Bt11 × GA21 do životného prostredia

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01.02.2010

01.02.2010 Žiadosť o zmenu rozhodnutí č. 20695/2008-2.3.-8-ZZP7 a č. 17784/2009-2.3.-9-ZZP14 týkajúcich sa zavedenia GM kukuríc MON88017, MON89034, MON88017 X MON89034, MON 89034 X N603 a NK603 X MON 810 do životného prostredia a NK603 X MON 810 do životného prostredia

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 01. 06. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

05.06.2009 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]