hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 15)“ je v plnom znení dostupné TU (pdf, 775 kB). 

Dokument OP KŽP verzia 15 - návrh je dostupný TU (PDF, 6,72 MB)

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 22. 3. 2023 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail:

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona, formou pripomienkovania oznámenia o zmene strategického dokumentu zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.

 

Logo MŽP, OP KŽP, EÚ