hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

Logá MŽP SR, OP KŽP, EÚ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 14)“ je v plnom znení prístupné (PDF, 1,36 MB).

Návrh znenia OPK ŽP (verzia 14) (PDF, 1,36 MB)

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 16. 9. 2022 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail:

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť, v súlade s § 65g ods. 1 zákona, formou pripomienkovania oznámenia o zmene strategického dokumentu zaslaním písomného stanoviska na vyššie uvedenú adresu.