hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva LIFE 2019 – integrované projekty

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant pre integrované projekty v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE.

Integrované projekty sú implementované na veľkých územiach (regionálne, multi-regionálne, národné, nadnárodné) a zavádzajú environmentálne a klimatické plány alebo stratégie potrebné na účely špeciálnej environmentálnej alebo klimatickej legislatívy Únie, primárne v oblastiach prírody, vody, odpadu, vzduchu a zmierňovania klimatickej zmeny a adaptácie na ňu. Zaručujú zapájanie zainteresovaných strán a propagujú koordináciu a mobilizáciu minimálne jedného iného relevantného národného alebo súkromného zdroja financovania v Únii. Maximálna miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ je 60%.

Termín uzávierky výzvy: 5. septembra 2019

Všetky dokumenty k výzve sú zverejnené na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
Odpovede na často kladené otázky nájdete tu:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs


Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete tu:
http://www.minzp.sk/programy/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vseobecne-informacie-programe-life/