Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejný odpočet činnosti Štátneho geologického ústavu

22.05.2020

Pozvánka na Verejný odpočet činnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 2019, ktorý sa bude konať dňa 02. júna 2020 so začiatkom o 10:00 hod. v zasadačke Dimitrija Andrusova na 1. posch., v budove ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

Program bude pozostávať z prezentácie hlavných bodov Výročnej správy ŠGÚDŠ za rok 2019. Cieľom verejného odpočtu je oboznámiť zamestnancov organizácie a verejnosť s výsledkami práce a hospodárenia ŠGÚDŠ za rok 2019.