domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Verejný odpočet činnosti Štátneho geologického ústavu

Pozvánka na Verejný odpočet činnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra za rok 2019, ktorý sa bude konať dňa 02. júna 2020 so začiatkom o 10:00 hod. v zasadačke Dimitrija Andrusova na 1. posch., v budove ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

Program bude pozostávať z prezentácie hlavných bodov Výročnej správy ŠGÚDŠ za rok 2019. Cieľom verejného odpočtu je oboznámiť zamestnancov organizácie a verejnosť s výsledkami práce a hospodárenia ŠGÚDŠ za rok 2019.