Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejný odpočet činnosti Slovenského banského múzea

28.05.2020

Pozvánka

na verejný odpočet činnosti Slovenského banského múzea za rok 2019

pre zástupcov ministerstva životného prostredia sr, rezortných inštitúcií, médií i širokú verejnosť

Dátum konania: 11. júna 2020 od 9:00 do 12:00 hod.

Miesto konania: Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, 1. poschodie, rokovacia miestnosť

Program: prezentácia výročnej správy inštitúcie za rok 2019

phdr. jozef labuda, csc., riaditeľ