Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2019

23.06.2020

Verejný odpočet činností Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2019 sa bude konať v Banskej Bystrici dňa 30. júna 2020 o 9:30 hod. Záznam z prezentácie bude dostupný na webovom sídle www.sazp.sk