hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

Európska komisia oznámila verejné konzultácie k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, aby získala informácie a výzvy, pokiaľ ide o možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov podieľajúcich sa na preprave odpadu a nakladaní s ním. Pripomienky je potrebné podložiť príslušnými dôkazmi, faktami a údajmi v čo najväčšej možnej miere.

Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 30. júla 2020 vyplnením dotazníka na stránke
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules/public-consultation.

Všetkým, ktorí majú záujem zúčastniť sa verejných konzultácií, odporúčame reagovať priamo cez prepojenie vyššie. Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku a odpoveď je taktiež možné zaslať v slovenskom jazyku, alebo v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ.