Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Atlas pasívnej infraštruktúry“

16.04.2019

Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020.

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte na adrese: do 24.4.2019 do 14.00 hod. Následne Vám budú zaslané základné riešiteľské parametre projektu.

Samotnú štúdiu k projektu Atlas pasívnej infraštruktúry nájdete na adrese https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5-d303-54ce80bce000?tab=basicForm