Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pracovná skupina Rady EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie Rezortnej koordinačnej skupiny, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2020 o 13:30 na MŽP SR v miestnosti č. 204.

Program pracovných skupín Rady EÚ na mesiac marec (PDF 0,2MB)