hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030.“ Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z.z. je uverejnené na adrese www.enviroportal.sk/sk/eia
Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany biodiverzity a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.