Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky

23.01.2019

Identifikačné údaje holdingového účtu Slovenskej republiky podľa § 9a ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov

V nadväznosti na žiadosť Ministerstva životného prostredia SR bol v registri Únie zriadený holdingový účet Slovenskej republiky s nasledovnými identifikačnými údajmi:

Názov: Jednotky znižovania emisií v predvýrobnej fáze

Číslo: SK-100-5027160-0-28