hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Univerzitná nemocnica Bratislava

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Univerzitná nemocnica Bratislava podala dňa 11. augusta 2022 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 12. septembra 2022 na adresu: .