hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. , Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, podalo dňa 06. septembra 2023 žiadosť o zrušenie rozhodnutí o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Sprievodný list je uvedený v prílohe.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 12. októbra 2023 na adresu: