Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4019 Dúbravka

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu