Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4018 Lednické skalky

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4018 Lednické skalky do národného zoznamu území európskeho významu