Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4017 Lednické bradlo

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4017 Lednické bradlo do národného zoznamu území európskeho významu