Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4016 Bielokarpatské predhorie do národného zoznamu území európskeho významu