Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4015 Biely vrch

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4015 Biely vrch do národného zoznamu území európskeho významu