Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV4002 Kolibabovce

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4002 Kolibabovce do národného zoznamu území európskeho významu