Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3778 Lipníkovské

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3778 Lipníkovské do národného zoznamu území európskeho významu