Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3375 Krasín

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3375 Krasín do národného zoznamu území európskeho významu