Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3372 Krivoklátske lúky

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3372 Krivoklátske lúky do národného zoznamu území európskeho významu