Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3371 Žalostiná

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu