Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3355 Fabiánka

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3355 Fabiánka do národného zoznamu území európskeho významu