Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3353 Plešivská planina

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3353 Plešivská planina do národného zoznamu území európskeho významu