Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3345 Kečovské škrapy

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3345 Kečovské škrapy do národného zoznamu území európskeho významu